Vissza az előző oldalra
+36 30/69-060-79
iroda@drszatmari.hu

Egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos kérdések

A főállásom mellett vállalkozást szeretnék indítani. Van-e jelentősége annak, hogy milyen tevékenység szerepel majd a vállalkozói igazolványomban?

A vállalkozói igazolvány kötelező tartalmi eleme az egyéni vállalkozás keretében folytatott tevékenységek megjelölése. Egy egyéni vállalkozó több tevékenységet is folytathat, arra azonban nincs lehetőség, hogy ugyanaz a személy különböző tevékenységekre különböző egyéni vállalkozásokat alapítson.

Ha munkaviszonyban áll, elsődlegesen arra kell figyelemmel lennie, hogy a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A munkavállaló így a munkaviszony fennállása alatt egyéni vállalkozóként nem folytathat olyan üzleti tevékenységet, ami versenyt teremt a munkáltatójával. A versenyhelyzetet a munkáltató cégjegyzékben feltüntetett vagy egyébként megállapítható tevékenységi köre és az egyéni vállalkozás tevékenységi körei egybevetésével állapítja meg a bíróság.

A munkaviszonya során tudomására jutott üzleti titkokat is tilos a saját egyéni vállalkozásában hasznosítani.

A versenytilalmi vagy a titoktartási kötelezettség megszegése a munkaviszony megszüntetésének indokát képezheti és a munkavállaló kártérítési felelősségét is megalapozhatja.

A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatójának, ha további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít. A munkáltató - eltérő megállapodás hiányában - a jogviszony létesítését csak akkor tilthatja meg, ha a további jogviszony a fentiek szerint jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti.

(Lezárva: 2010. 08. 18.)


Mikor célszerű egyéni vállalkozást alapítani?
Vállalkozást szeretnék indítani. Miért válasszam az egyéni vállalkozást?

Az egyéni vállalkozás a legegyszerűbb vállalkozási forma. Létesítése és megszüntetése is kevésbé kötött, kis tőkeráfordítással, viszonylag gyorsan és egyszerűen, vállalkozói igazolvány kiváltásával létrehozható.

Egyéni vállalkozás alapítására főszabály szerint minden nagykorú, lakóhellyel rendelkező állampolgár jogosult. A vállalkozói igazolványt kérelemre - az erre rendszeresített egységes nyomtatvány kitöltésével - a vállalkozó székhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzője (okmányiroda) adja ki.

Az egyéni vállalkozás beindításához szükséges vagyon mértékét törvény nem határozza meg, az induló vagyon így rugalmas módon alkalmazkodik a tevékenység tőkeigényéhez, illetve az alapító lehetőségeihez.

A rugalmas szabályozás ára, hogy az egyéni vállalkozó saját teljes magánvagyonával, korlátlanul felel a vállalkozása veszteségeiért.

Az egyéni vállalkozó egy vállalkozói igazolvány alapján több tevékenységet is folytathat és több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelő-, szolgáltató egységet) tarthat fenn.

Az egyéni vállalkozó köteles vállalkozási tevékenységében személyesen is részt venni, és az egyéni vállalkozás főfoglalkozásként is végezhető. Saját munkájának hasznosításán túl az egyéni vállalkozó alkalmazottat, és közeli hozzátartozói közül segítő családtagot is foglalkoztathat.

Jelenleg a regisztrált egyéni vállalkozások száma 154 ezerre tehető.

(Lezárva: 2008. 11. 10.)


Amennyiben Önnek is megoldandó kérdése van, keressen bizalommal a 0630/69-060-79-es mobil vagy a 0666/443-363-as vezetékes telefonszámon!