+36 30/69-060-79
iroda@drszatmari.hu

MIBEN SEGÍTHETEK?

Korlátolt felelősségű társaságok

 • korlátolt felelősségű társaságok alapítása
 • korlátolt felelősségű társaság tőkeemelése
 • hárommillió forintos tőkeminimum biztos...

Lakások, ingatlanok

 • adásvételi-, csere-, és ajándékozási szerződések elkészítése és ellenjegyzése
 • teljes körű földhivatali ügyintézés...

Betéti társaságok

 • betéti társaságok alapítása
 • székhelyváltoztatás
 • átalakulás Korlátolt felelősségű társasággá...

Társasházak

 • társasház alapítása, alapító okirat,...
 • társasház-alapítás tényének feljegyzése
 • közös tulajdon használatának rendezése...

Részvénytársaságok

 • részvénytársaságok alapítása
 • változások az igazgatóságban
 • székhelyváltoztatás...

Munkajog

 • munkaviszonnyal összefüggő tanácsadás,...
 • a munkaviszony megszüntetése ...
 • tanulmányi szerződés...

Egyesületek

 • egyesületek alapítása
 • változások az egyesület elnökségében
 • közgyűlések szabályszerű lebonyolítása...

Követelések érvényesítése

 • ügyvédi fizetési felszólítások kézbesítése
 • képviselet fizetési meghagyás kibocsátása érdekében...

Alapítványok

 • alapítványok létrehozása
 • változások az alapítvány kuratóriumában
 • az alapítói jogok átruházása...

Hatóságok előtti képviselet

 • közigazgatási hatóságok előtti képviselet ellátása, kérelem benyújtása
 • képviselet hatósági ellenőrzés során...

Cégalapítás külföldön

 • társaságalapítás Romániában
 • romániai társaság ügyeinek intézése Békéscsabán, Budapesten...

Szerződések

 • vállalkozási és megbízási szerződések
 • határidős adásvételi, fuvarozási, szállítmányozási szerződések...