+36 30/69-060-79
iroda@drszatmari.hu

DR. SZATMÁRI CSABA ÜGYVÉDI IRODA

A Dr. Szatmári Csaba Ügyvédi Iroda elsősorban a szerződési, gazdasági jog területére szakosodott, magánszemélyek és vállalati ügyfelek megbízását egyaránt élvező, az ország több pontján is szolgáltatást nyújtó  ügyvédi iroda.

Az Iroda profiljának kialakításánál személyes tapasztalataim motiváltak: már az egyetem alatt, majd külföldi, Ph.D és társasági szakjogászi tanulmányaim során is a gazdasági és a szerződési joggal kerültem közeli kapcsolatba, ezeket a tárgyakat tanítottam, tanítom is az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Az Igazságügyi Minisztériumban a vagyonjog, a gazdasági jog legfontosabb szabályaival foglalkoztam, amikor részt vehettem az új Polgári Törvénykönyv előkészítésében, gazdasági jogi tapasztalataimat pedig a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény kodifikációjában mélyítettem.

Az elmélet mellett az ingatlan-, kereskedelmi- és cégjogot Irodám alapítása óta elsődleges ügyvédi tevékenységként gyakorlom, az ingatlan adásvételi szerződések szerkesztése, a betéti társaságok (bt.) és korlátolt felelősségű társaságok (kft.) alapítása, a részvénytársaságokkal, az egyesületekkel és alapítványokkal kapcsolatos ügyek intézése, polgári és munkaügyi perek vitele munkám középpontjában állnak.

Szerződésekkel és társaságokkal nemzetközi viszonylatban is dolgozom, partnerügyvédi szerződésem révén közre tudok működni cégalapításban külföldön, az Európai Unió más tagállamaiban. Kiemelt nemzetközi partnerem a Strohal Legal Group, együttműködésünk keretében biztosítani tudjuk Magyarországról kiindulva a Közép- és Távol-Kelet, az Egyesült Arab Emirátusok és Szingapúr piacaira történő belépést, befektetést.

Munkatársaim, dr. Kovács Katalin, dr. Sári József György és dr. Kuprák József általános helyetteseimként tudnak teljes körű segítséget nyújtani.

Köszönöm, hogy munkámat mind Ügyfeleim, mind a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnökhelyetteseként Kollégáim bizalmával folytathatom!


Üdvözlettel:

dr. Szatmári Csaba
ügyvéd