Vissza az előző oldalra
+36 30/69-060-79
iroda@drszatmari.hu

Részvénytársaságokkal kapcsolatos kérdések

Összesen 2.000 db 1.000,- Ft névértékű névre szóló részvényem volt. A Részvénytársaság két éve az alaptőkéje felemeléséről döntött. Engem erről közvetlenül senki nem értesített, magam pedig nem követtem nyomon a társasági működést ilyen mélységben, hiszen kisrészvényesnek számítottam. Most, amikor jelentkeztem az Rt-nél, azt mondták, hogy átvehetem a részvényeim névértékét, azaz kettőmillió forintot, de a részvényeimet a tőkeemelés során „elvesztettem”. Lehetséges ez? A részvények a névértéküknél sokkal többet érnek!

Ha egy részvénytársaság az alaptőkéje felemeléséről dönt, akkor megváltozik a részvények névértéke, így azokat ki kell cserélni, vagy felül kell bélyegezni az új alaptőkével és névértékkel.

A kicserélt, illetve felülbélyegzendő részvények átadására és átvételére a részvényeseket megfelelő módon, de nem feltétlenül közvetlen levélben fel kell hívni.

A hatályos szabályok szerint amennyiben a részvényes a felülbélyegzendő vagy kicserélendő részvényeket a felhívásban megjelölt időtartamon belül az Rt. igazgatóságának nem adja át, az igazgatóság a részvényeket érvénytelenné köteles nyilvánítani.

Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett az Rt. új részvényeket bocsát ki, és azokat hat hónapon belül elvárható áron értékesítheti. Ennek hiányában a részvényeket be kell vonni. A határidőt elmulasztó részvényest ezután valóban csak az értékesítésből befolyt vételár - illetve a részvények bevonása esetén az azok névértékére jutó saját tőkerész - illeti meg.

(Lezárva: 2011. 03. 15.)


Hagyatékból előkerültek olyan részvények, amelyek jelenleg nincsenek forgalomban, de van jogutódja a részvények kibocsátójának. Lehet értéke egy ilyen, a tőzsdén nem szereplő részvénynek? Hogyan lehet a részvény értékét megállapítani, illetve érvényesíteni?

A hagyatékban talált részvények a leírtak alapján minden valószínűség szerint érvénytelenek, azok alapján részvényesi jogok nem gyakorolhatók. A részvényesi jogok ugyanis csak akkor lettek volna fenntarthatók, ha a részvényes a jogelőd részvénytársaság részvényeit határidőn belül a jogutód részvénytársaság új részvényeire kicserélte volna. Ha a részvényes a kicserélendő részvényeket a részvénytársaság felhívásában megjelölt időtartamon belül az igazgatóságnak nem adta át, az igazgatóság a részvényeket érvénytelenné nyilváníthatta, az új részvényeket pedig értékesíthette.

Az egykori részvényes befektetése azonban mégsem veszett el teljes egészében: az értékesítésből befolyt vételár, illetve ha a részvények értékesítése nem sikerült, a részvények névértékére jutó saját tőkerész a határidőt elmulasztó részvényest illeti meg. A vételárra, illetve a részvények névértékére jutó saját tőkerész kiadására vonatkozó igény örökölhető, annak kiadását az örökös is követelheti a jogutód részvénytársaságtól.

A követelhető összeg pontos értékének meghatározása a fentiek alapján már könyvelői kérdés.

Az érvényes részvényeknek egyébként természetesen akkor is van értéke, ha a tőzsdén nem kereskednek velük, ez csak azt jelenti, hogy nem nyilvánosan, mindenki számára meghirdetetten, hanem zártkörűen forgalmazzák őket.

(Lezárva: 2009. 09. 16.)


Amennyiben Önnek is megoldandó kérdése van, keressen bizalommal a 0630/69-060-79-es mobil vagy a 0666/443-363-as vezetékes telefonszámon!